Logo CHK konferencja 600 v2

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MILITARNE I CYWILNE

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019 pod ogólnym hasłem "Nowoczesne technologie militarne i cywilne". Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW jako Patron Naukowy. Motywem przewodnim zorganizowania Konferencji jest spotkanie profesjonalistów z zakresu obrony i ochrony obiektów wojskowych z przedstawicielami firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i środowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyber-bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i przeciwpożarową obiektów, itp. Konferencja, to także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. Jest to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.


 

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Prelegenci


 

 

W przygotowaniu...

 

 


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


Pierwszy Dzień Konferencji 18 września 2019 r.

 

08:30–09:00 Rejestracja
09:00–09:45 Oficjalne otwarcie konferencji na terenie Lotniczej Akademii Wojskowejw Dęblinie (kawa/herbata)
09:45–10:15 Wystąpienie merytoryczne
10.15–10.35 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
10.35–11.05 Wystąpienie merytoryczne
11.05–11.25 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
11.25–11.45 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
11.45–12.15 PRZERWA KAWOWA Zwiedzanie pawilonu wystawienniczego
12.15–12.35 Wystąpienie merytoryczne
12.35–12.55 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
12.55–13.15 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
13.15–14.45 OBIAD w Pałacu Jabłonowskich
14.45–15.15 Wystąpienie merytoryczne
15.15–15.35 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
15.35–16.05 Wystąpienie merytoryczne
16.05–16.25 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
16.25–17.30 Zwiedzanie pawilonu wystawienniczego
20:00–23:30 Uroczysta kolacja w Pałacu Jabłonowskich

Drugi Dzień Konferencji 19 września 2019 r.

 

09:00-09:45 KAWA/HERBATA
09.45–10.15 Wystąpienie merytoryczne
10.15–10.35 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
10.35–11.05 Wystąpienie merytoryczne
11.05–11.25 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
11.25–11.55 Wystąpienie merytoryczne
11.55–12.15 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
12.15–12.35 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
12.35–13.15 PRZERWA KAWOWA w pawilonie wystawienniczym
13.15–13.45 Wystąpienie merytoryczne
13.45–14.05 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
14.05–14.35 Wystąpienie merytoryczne
14.35–14.50 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO
14.50–15.30 Podsumowanie konferencji, losowanie nagród, odebranie certyfikatów
15.35–16.35 Obiad w Pałacu Jabłonowskich

 

Konferencja organizowana jest pod patronatem naukowym Wojskowej Akademii Lotniczej.

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Rada programowa


 

 

W przygotowaniu...

 

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Organizatorzy


 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona Mienia i Informacji”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 

 

lawLotnicza Akademia Wojskowa (LAW; Szkoła Orląt), na terenie której odbędzie się Konferencja, to uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych. „Szkoła Orląt” w Dęblinie funkcjonuje od 14 kwietnia 1927 roku, stanowiąc obecnie połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia, co zawsze podyktowane było troską o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze wykonanie stojących przed nią zadań. W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów - dowódców oraz trzecią klasę pilota wojskowego. Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej oraz instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo - dydaktyczną szkoły. Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonowała w nowych strukturach organizacyjnych, jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. 1 października 2018 roku “Szkoła Orląt” na mocy decyzji MON stała się Lotniczą Akademią Wojskową, a zmiana nazwy nie jest tylko zabiegiem technicznym. Z jej zmianą wiążą się nowe wyzwania dla dęblińskiej placówki, ale też docenienie dotychczasowego dorobku, poziomu edukacyjnego i jej elitarnej marki. W ramach Uczelni funkcjonuje również Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, który kształci kadry specjalistyczne w zakresie logistyki wojskowej, transportu i bezpieczeństwa powietrznego, i który jest jednym z dwóch głównych organizatorów Konferencji.

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

Partnerzy techniczni

Srebrny partner


Brązowy partner


 

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do:

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lokalizacaja


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 35,
08-521 Dęblin


Google Maps 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

© 2018 Securitech Regulamin konferencji