Logo CHK konferencja 600 v2

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MILITARNE I CYWILNE

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019 pod ogólnym hasłem "Nowoczesne technologie militarne i cywilne". Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW jako Patron Naukowy. Motywem przewodnim zorganizowania Konferencji jest spotkanie profesjonalistów z zakresu obrony i ochrony obiektów wojskowych z przedstawicielami firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i środowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyber-bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i przeciwpożarową obiektów, itp. Konferencja, to także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. Jest to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.


 

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Prelegenci


 

 

W przygotowaniu...

 

 


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


Pierwszy Dzień Konferencji 18 września 2019r.

 • Rejestracja
 • Oficjalne otwarcie Konferencji na terenie Lotniczej Akademii Woskowej w Dęblinie
 • (KAWA/HERBATA)
 • Wystąpienia merytoryczne „Wykorzystanie nowych technologii w prognozowaniu rozwoju zagrożeń militarnych i niemilitarnych w XXI wieku”
 • Wystąpienia merytoryczne „Rola i znacznie nowych technologii w rozwoju systemów bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowe technologie w procesach kształcenia i Szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb instytucji podległych RON i MSWiA”
 • Wystąpienie merytoryczne „Techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie systemami bezpieczeństwa”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • PRZERWA KAWOWA – zwiedzanie stoisk Partnerów
 • Wystąpienie merytoryczne „Zastosowanie nowoczesnych technologii w systemie Ochrony ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia militarnego państwa”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Perspektywy rozwoju technicznego potencjału obronnego Polski w XXI wieku”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • OBIAD w PAŁACU JABŁONOWSKICH
 • Wystąpienie merytoryczne „Współpraca regionalna na rzecz implementacji nowoczesnych technologii do systemów bezpieczeństwa krajów europejskich”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowoczesne technologie w ochronie granic państwowych”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Rola badań naukowych nad nowymi technologiami w kształtowaniu efektywnego systemu bezpieczeństwa państwa”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • PRZERWA KAWOWA - zwiedzanie stoisk Partnerów
 • UROCZYSTA KOLACJA w PAŁACU JABŁONOWSKICH

Drugi Dzień Konferencji 19 września 2019r.

 • KAWA/HERBATA
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowe rozwiązania techniczne znajdujące zastosowanie w systemach Ochrony lotnictwa cywilnego i wojskowego”
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowoczesne technologie w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Wykorzystanie narodowego potencjału technicznego na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa”
 • Wystąpienie merytoryczne „Cyberbezpieczeństwo”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • PRZERWA KAWOWA - zwiedzanie stoisk Partnerów
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowe technologie w logistyce wojskowej”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Rola i znaczenie nowych technologii w kształtowaniu zdolności samoobronnych ludności cywilnej w warunkach zagrożenia militarnego i niemilitarnego”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Wykorzystanie systemów Big-Data do monitorowania i prognozowania zagrożeń”
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowe technologie w planowaniu i programowaniu rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP”
 • Prezentacja Partnera Technicznego
 • Wystąpienie merytoryczne „Nowoczesne technologie w wojnach przyszłości”
 • Podsumowanie Konferencji, losowanie nagród, odbiór certyfikatów
 • OBIAD w PAŁACU JABŁONOWSKICH

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Rada programowa


 

 

W przygotowaniu...

 

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Organizatorzy


 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona Mienia i Informacji”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 

 

wbnil logo x200Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej, na terenie której odbędzie się Konferencja, to uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych. „Szkoła Orląt” w Dęblinie funkcjonuje od 14 kwietnia 1927 roku, stanowiąc obecnie połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia, co zawsze podyktowane było troską o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze wykonanie stojących przed nią zadań. W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów - dowódców oraz trzecią klasę pilota wojskowego. Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej oraz instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo - dydaktyczną szkoły. Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonowała w nowych strukturach organizacyjnych, jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. 1 października 2018 roku “Szkoła Orląt” na mocy decyzji MON stała się Lotniczą Akademią Wojskową, a zmiana nazwy nie jest tylko zabiegiem technicznym. Z jej zmianą wiążą się nowe wyzwania dla dęblińskiej placówki, ale też docenienie dotychczasowego dorobku, poziomu edukacyjnego i jej elitarnej marki. W ramach Uczelni funkcjonuje również Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, który kształci kadry specjalistyczne w zakresie logistyki wojskowej, transportu i bezpieczeństwa powietrznego, i który jest jednym z dwóch głównych organizatorów Konferencji.

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Uczestnicy


 

 

» Przedstawiciele Oddziału Obrony i Ochrony Obiektów z Dowództwa Generalnego SZ

» Przedstawiciele Komórki Ochrony Obiektów Sztabu Generalnego WP

» Przedstawiciele Wydziału Obrony i Ochrony Obiektów z Inspektoratu Wsparcia SZ

» Przedstawiciele 4 Regionalnych Baz Logistycznych RBLog

» Przedstawiciele 33 Wojskowych Oddziałów Gospodarczych WOG

» Przedstawiciele 10 Rejonowych Zarządów Infrastruktury

» Odpowiadających za finansowanie ochrony obiektów wojskowych

» Przedstawiciele CZSW i CZSG w Warszawie, Ośrodków SG w Kętrzynie oraz w Lubaniu, COSSW w Kaliszu, Policji oraz Straży Pożarnej

 

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

Partnerzy techniczni

Złoty partner

Srebrny partner


Brązowy partner


 

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do:

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lokalizacaja


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 35,
08-521 Dęblin


Google Maps 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

© 2018 Securitech Regulamin konferencji