Logo CHK konferencja 600 v2

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MILITARNE I CYWILNE

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019 pod ogólnym hasłem "Nowoczesne technologie militarne i cywilne". Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW jako Patron Naukowy. Motywem przewodnim zorganizowania Konferencji jest spotkanie profesjonalistów z zakresu obrony i ochrony obiektów wojskowych z przedstawicielami firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i środowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyber-bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i przeciwpożarową obiektów, itp. Konferencja, to także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. Jest to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.

 

Obszary tematyczne konferencji

 1. Wykorzystanie nowych technologii w prognozowaniu rozwoju zagrożeń militarnych i niemilitarnych w XXI w
 2. Rola i znaczenie nowych technologii w rozwoju systemów bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego
 3. Nowe technologie w procesach kształcenia i szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb instytucji podległych RON i MSWiA
 4. Techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 5. Zastosowanie nowoczesnych technologii w systemie ochrony ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia militarnego państwa
 6. Perspektywy rozwoju technicznego potencjału obronnego Polski w XXI wieku
 7. Współpraca regionalna na rzecz implementacji nowoczesnych technologii do systemów bezpieczeństwa krajów europejskich
 8. Nowoczesne technologie w ochronie granic państwowych
 9. Rola badań naukowych nad nowymi technologiami w kształtowaniu efektywnego systemu bezpieczeństwa państwa
 10. Nowe rozwiązania techniczne znajdujące zastosowanie w systemach ochrony lotnictwa 11. Nowoczesne technologie w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej
 11. Wykorzystanie narodowego potencjału technicznego na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa
 12. Cyberbezpieczeństwo
 13. Nowe technologie w logistyce wojskowej
 14. Rola i znaczenie nowych technologii w kształtowaniu zdolności samoobronnych ludności cywilnej w warunkach zagrożenia militarnego i niemilitarnego
 15. Wykorzystanie systemów Big-Data do monitorowania i prognozowania zagrożeń
 16. Nowe technologie w planowaniu i programowaniu rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
 17. Nowoczesne technologie w wojnach przyszłości

 

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Prelegenci


 

 • Szef Szkolenia 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego - płk pil. dr inż. Konrad MADEJ
  „Zaawansowany systemem szkolenia lotniczego AJT (Advanced Jet Trainer) na samolocie M - 346 Master”

 • Dyrektor Programu SBSP, PGZ S.A. - dr Tomasz GUGAŁA
  „Konstrukcje Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego”

 • Z-ca Dowódcy ACSL (Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego ) - płk pil. Grzegorz WELTROWSKI
  „Szkolenie lotnicze kandydatów na żołnierzy zawodowych”

 • Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie - ppłk dr Marcin STRZELEC
  „Nowoczesna technologie w procesach kształcenia i szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb Służby Więziennej”

 • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Jarosław KALETA
  „Zagrożenia cyberprzestrzeni w systemie bezpieczeństwa”

 • Kierownik Katedry Awioniki i Systemów Sterowania L AW -ppłk dr hab. inż. Andrzej KOMOREK
  „Nowoczesne techniki badań materiałów stosowanych w lotnictwie”

 • Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego, WBNiL, LAW - dr hab. Daniel KUCHAREK, st. szer. pchor. Łukasz KOMOREK
  „Polskie portale sprzedażowe jako element nowych technologii informatycznych”

 • Kierownik Zakładu Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu UTH - dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI
  „Wpływ szybkich kolei na transport lotniczy”

 • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej - płk SG Adam PACUK
  „Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej i kontrolo ruchu granicznego”

 • C&C Partners/ CIAS Robert Więch
  „Systemy wsparcia ochrony jednostki wojskowej w ujęciu Norm Obronnych na bazie doświadczeń C&C Partners "

 • IBCOL Sp. z o.o. Przemysław Szczerbiński
  „Bezpieczeństwo lotnictwa w kwestii ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i dronami”

 • WB GROUP Maciej Kłosiński
  „Zintegrowane Rozwiązania Perymetryczne Grupy WB do nadzoru i ochrony infrastruktury krytycznej”

 • Miwi-Urmet Sp. z o.o. Mariusz Garbacz
  „Zintegrowane systemy bezpieczeństwa w jednostkach militarnych”

 • RABAN Tomasz Żmójdzin
  „Hybrydowe systemy ochrony perymetrycznej na przykładnie produktów i rozwiązań technologicznych firmy Senstar Corporation"

 

 


Najnowsze trendy i wytyczne

Program

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Rada programowa


Komitet Naukowo - Programowy Konferencji:

Przewodniczący

gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Zastępca:

dr hab. Adam RADOMYSKI – Dziekan WBNiL, LAW
ppłk dr Marcin STRZELEC  Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Alicja BORKOWSKA – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 2. płk rez. nawig. dr hab. inż. Tadeusz COMPA - LAW, Dęblin
 3. gen. dyw. pil. rez. dr Leszek CWOJDZIŃSKI - Airbus Poland S.A. 
 4. gen. dyw. rez. pil. dr Anatol CZABAN - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. płk rez. nawig. dr inż. Tomasz GUGAŁA – PGZ, Warszawa
 6. gen. bryg. pil. dr inż. Mirosław JEMIELNIAK - Inspektor Sił Powietrznych, DGRSZ, Warszawa
 7. nadinsp. Jarosław KALETA - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 8. dr.h.c. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. MBA, LL.M. -Technická Univerzita, Koszyce (Słowacja)
 9. doc. Ing. Peter KORBA, PhD ., ING-PAED IGIP -Technická Univerzita, Koszyce (Słowacja)
 10. dr hab. Jerzy KOSIŃSKI – AMW, Gdynia
 11. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI - ITWL, Warszawa
 12. płk rez. dr hab. inż. Marian KOZUB - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 13. kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – AMW, Gdynia
 14. dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI – UTH, Radom
 15. prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI - Politechnika Lubelska, Lublin
 16. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI - LAW, Dęblin
 17. dr.h.c. prof. Pavel NEČAS, PhD.,MSc., MBA – Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca (Słowacja)
 18. dr hab. Iwona NIEWIADOMSKA – KUL, Lublin
 19. płk rez. nawig. dr hab. Jacek NOWAK - LAW, Dęblin
 20. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI - LAW, Dęblin
 21. płk rez. mgr Edward ORZESZKO – PGZ, Warszawa
 22. prof. dr hab. Dariusz PATER – UKW, Warszawa
 23. kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – AMW, Gdynia
 24. prof. dr hab. Agnieszka PEDRYCZ - WIECZORSKA– UM Lublin
 25. podkom. dr Adam PŁACZEK –WSP, Szczytno
 26. płk rez. nawig. dr inż. Adam RURAK- LAW, Dęblin
 27. kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI – AMW, Gdynia
 28. prof. dr hab. Henryk SPUSTEK – Politechnika Opolska, Opole
 29. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK - ITWL, Warszawa
 30. dr hab. Jerzy TELAK – SAN, Warszawa
 31. płk dr Dariusz UNGIERT - LAW, Dęblin
 32. dr Teresa USEWICZ – AMW, Gdynia
 33. prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL, Warszawa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • płk rez. nawig. dr inż. Adam RURAK - Przewodniczący
 • ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI -  Wiceprzewodniczący - Koordynator
 • kpt. dr Daniel MICHALSKI
 • mgr Paulina MENDREK
 • mgr inż. Marek KUSTRA

18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Organizatorzy


 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona Mienia i Informacji”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 

 

wbnil logo x200Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej, na terenie której odbędzie się Konferencja, to uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych. „Szkoła Orląt” w Dęblinie funkcjonuje od 14 kwietnia 1927 roku, stanowiąc obecnie połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia, co zawsze podyktowane było troską o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze wykonanie stojących przed nią zadań. W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów - dowódców oraz trzecią klasę pilota wojskowego. Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej oraz instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo - dydaktyczną szkoły. Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonowała w nowych strukturach organizacyjnych, jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. 1 października 2018 roku “Szkoła Orląt” na mocy decyzji MON stała się Lotniczą Akademią Wojskową, a zmiana nazwy nie jest tylko zabiegiem technicznym. Z jej zmianą wiążą się nowe wyzwania dla dęblińskiej placówki, ale też docenienie dotychczasowego dorobku, poziomu edukacyjnego i jej elitarnej marki. W ramach Uczelni funkcjonuje również Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, który kształci kadry specjalistyczne w zakresie logistyki wojskowej, transportu i bezpieczeństwa powietrznego, i który jest jednym z dwóch głównych organizatorów Konferencji.

 

 

logo PLPPolskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (PLP) – organizacja lobbingowa (porozumienie stowarzyszeń i organizacji) założona w 1993 i działająca na rzecz polskiego przemysłu.

Inicjatorami powołania Polskiego Lobby Przemysłowego byli dyrektorzy, pracownicy nauki współpracujący z przemysłem i związkowcy będący uczestnikami trzech ogólnopolskich konferencji, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz Warszawie i były poświęcone sytuacji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, których istnienie było wówczas zagrożone. Polskie Lobby Przemysłowe ukonstytuowało się 13 marca 1993 roku w Warszawie na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Nadano mu formę opiniotwórczej organizacji społecznej, będącej porozumieniem o współdziałaniu stowarzyszeń i organizacji oraz związków zawodowych działających na rzecz polskiego przemysłu różnych branż. Do PLP przystąpiła także grupa dyrektorów przedsiębiorstw oraz ekspertów i pracowników naukowych działających na styku z przemysłem, w tym związanych z wojskiem (MON-em i Sztabem Generalnym WP)[

PLP opracowuje opinie, analizy, stanowiska oraz ekspertyzy dotyczące polskiej gospodarki, poszczególnych branż polskiego przemysłu lub konkretnych jego problemów, a także obronności. Opracowania PLP są przekazywane poszczególnym rządom, ministerstwom oraz komisjom sejmowym i senackim. Publikowane są one w wydawanym od 1993 Roczniku PLP. Ponadto Lobby organizuje ogólnopolskie konferencje problemowe i seminaria oraz fora dyskusyjne i programowe.

Bieżącą działalnością PLP kieruje Gremium Koordynacyjne składające się z kilkunastu osób. Koordynatorem PLP jest prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, a sekretarzem dr inż. Henryk Potrzebowski.

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Uczestnicy


 

 

» Przedstawiciele Oddziału Obrony i Ochrony Obiektów z Dowództwa Generalnego SZ

» Przedstawiciele Komórki Ochrony Obiektów Sztabu Generalnego WP

» Przedstawiciele Wydziału Obrony i Ochrony Obiektów z Inspektoratu Wsparcia SZ

» Przedstawiciele 4 Regionalnych Baz Logistycznych RBLog

» Przedstawiciele 33 Wojskowych Oddziałów Gospodarczych WOG

» Przedstawiciele 10 Rejonowych Zarządów Infrastruktury

» Odpowiadających za finansowanie ochrony obiektów wojskowych

» Przedstawiciele CZSW i CZSG w Warszawie, Ośrodków SG w Kętrzynie oraz w Lubaniu, COSSW w Kaliszu, Policji oraz Straży Pożarnej

 

 


18–19 września 2019
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

Patronat honorowy

 

Partnerzy techniczni

Złoty partner


Srebrny partner


Brązowy partner


 

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do:

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lokalizacja


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 35,
08-521 Dęblin


Google Maps 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

© 2018 Securitech Regulamin konferencji