18 – 19 września 2019r. Lotnicza Akademia Wojskowa

 

01

 

Piąta już Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech, lecz pierwsza edycja SECURITECH & DEFENSE – 2019 przeszła do historii. Konferencja odbyła się, po raz pierwszy w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ w Dęblinie, w dniach 18–19 września 2019 r.. Przeprowadzona została pod ogólnym hasłem „Nowoczesne technologie militarne i cywilne w systemach bezpieczeństwa”. Organizatorami tego naukowego przedsięwzięcia była spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Swoim patronatem Konferencję objęli między innymi:

 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Infrastruktury.

Patronat naukowy sprawowała Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, natomiast patronat medialny czasopismo „Ochrona Mienia i Informacji”.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i środowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, tak krajowych jak i zagranicznych, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, ochroną fizyczną i przeciwpożarową obiektów, itp.

 

 

02 03

 

Konferencja, to także bezpośrednie spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań.

Zaplanowano wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. Była to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.

W Konferencji udział wzięło ok. 120 uczestników (Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski a nawet Europy), natomiast ze strony Partnerów technicznych – 60 przedstawicieli. Siły Zbroje reprezentowane były przez specjalistów z baz lotnictwa (Zadania WOG-ów w Siłach Powietrznych realizują Bazy Lotnictwa), przedstawiciele Rejonowych Zarządów Infrastruktury, potencjalni użytkownicy systemów bezpieczeństwa z Wojsk Lądowych, specjaliści, wykładowcy z uczelni wojskowych. Konferencję odwiedzili również słuchacze biorący udział w szkoleniu (pierwszy stopień oficerski). Udział wzięła także zagraniczna delegacja z National University of Public Services w Szolnok z Węgier.

05Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dedykowane między innymi dla Sił Zbrojnych czy cywilnych portów lotniczych zaprezentowało 15 firm – Partnerów technicznych Konferencji. W sesjach plenarnych i panelach tematycznych wyniki badań naukowych wygłosiło 25 prelegentów. Ważnym przedsięwzięciem Konferencji był praktyczny pokaz Systemu Radarowego ROBIN MAX do obserwacji intensywności ruchu ptaków (Radiolokator Ptaków), pokaz odbył się na terenie lotniska 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej dr hab. Adam RADOMYSKI, Prorektor ds. wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk pil. dr. inż. Krzysztof CUR oraz Pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Dziekan i Prorektor LAW powitali uczestników i gości SECURITECHU 2019. Akcentowali nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w ochronie infrastruktury krytycznej a także wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich wdrażania w lotnictwie.

Dzielan wprowadzając w problematykę Konferencji nawiązał do jej tematu tj. „Nowoczesnych technologii militarnych i cywilnych w systemach bezpieczeństwa”. Wyraził przekonanie, że Konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwie. Prezes Euro-Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wynikają ze spotkań biznesu z przedstawicielami wojska a także rosnące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lepsze przygotowanie wydarzeń takich jak SECURITECH.

Sesje plenarne i panele tematyczne. Sesje plenarne i następujące po nich panele tematyczne w obu dniach Konferencji obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów oraz przedstawicieli firm – Partnerów Technicznych Konferencji.

Pierwszego dnia Konferencji odbyły się trzy sesje plenarne. Pierwszą sesja prowadzona była przez dr. hab. Adama Radomyskiego – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej.

Prelegentami tej sesji byli:

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Pan Marcin Domagała z wystąpieniem pt.: „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz dalsze plany rozwoju”.

 

06

 

Następnie ppłk dr Marcin STRZELEC Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, który przedstawił jakie nowoczesne technologie stosowane są w procesach kształcenia i szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb Służby Więziennej”.

07Na temat współczesnych i perspektywicznych determinantów rozwoju sztuki wojennej w perspektywie wykorzystania sztucznej inteligencji wypowiedział się gen. dyw. rez. pil. dr inż. Anatol CZABAN reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na zakończenie pierwszej sesji plenarnej Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam PACUK wygłosił referat na temat wirtualnego systemu doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego

Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga sesja plenarna pod przewodnictwem dr. hab. Piotra MALINOWSKIEGO, w której zaprezentowały się dwa przedsiębiorstwa. Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel WB GROUP Pan Maciej KŁOSIŃSKI który przedstawił zintegrowane rozwiązania perymetryczne Grupy WB do nadzoru i ochrony infrastruktury krytycznej. Kolejnym prelegentem był Pan Przemysław SZCZERBIŃSKI, który omówił zagadnienia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem lotnictwa w kwestii ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i dronami. Na koniec swojego wystąpienia zaprosił wszystkich uczestników Konferencji na teren 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego gdzie zaprezentowany został System Radarowy ROBIN MAX do obserwacji intensywnośc ruchu ptaków (Radiolokator Ptaków). Uczestnicy mogli przekonać się w praktyce jak system działa i jakie ma możliwości oraz mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami producenta którzy przybyli na Konferenmcje z Holandii. Pomimo silnego wiatru szalejącego na terenie lotniska uczestnicy z zainteresowaniem obserwowali jak pracuje System Radarowy ROBIN MAX. Po prezentacji na terenie lotniska przyszedł czas na trzecią sesję plenarną, której przewodniczył płk rez. dr. Adam Rurak w trakcie której swoje wystąpienia mieli wystawcy Pan Robert WIĘCH z C&C Partners pt. „Systemy wsparcia ochrony jednostki wojskowej w ujęciu Norm Obronnych na bazie doświadczeń C &C Partners”, Pan Mariusz GARBACZ z Miwi-Urmet Sp. z o.o. z prezentacją pt. „Zintegrowane systemy bezpieczeństwa w jednostkach militarnych”, Pan Tomasz ŻMÓJDZIN, który omówił hybrydowe systemy ochrony perymetrycznej na przykładnie produktów i rozwiązań technologicznych firmy Senstar Corporation. Przedstawiciel TAP – SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Pan Tomasz GÓRSKI dokonał analizy porównawczej Galaxy Dimension v7.03 oraz nowej rodziny central MAXPRO Intrusion. Po tym wystąpieniu zakończyła się oficjalna część pierwszego dnia Konferencji.

 

08

Drugi dzień Konerencji był bardzo zróżnicowany pod względem poruszanej tematyki.

Pierwszą sesję drugiego dnia Konferencji poprowadził dr hab. Jacek Nowak. Jako pierwszy wystąpił Szef Szkolenia 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Konrad MADEJ, który przedstawił uczestnikom Konferencji jak realizoawany jest zaawansowany systemem szkolenia lotniczego AJT (Advanced Jet Trainer) na samolocie M-346 Master. Następnie kom. Grzegorz FILIPEK z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zaprezentował jakie ają czychają zagrożenia cyberprzestrzeni w systemie bezpieczeństwa. Natomiast płk rez. dr inż.Tomasz GUGAŁA zaprezentował stosowane oraz prognozowane do zastosowania konstrukcje Systemów BSP Grupy Kapitałowej PGZ w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego. Z-ca Dowódcy ACSL, LAW płk pil. Grzegorz WELTROWSKI przedstawił jak realizowane jest szkolenie lotnicze kandydatów na żołnierzy zawodowych w Lotniczej Akademii Wojskowej. Ppłk rez. dr inż. Władysław PRZYJEMSKI ze Społecznej Akademii Nauk przedstawił wystąpienie na temat “Realizacji prac rozwojowych dla potrzeb SZ RP – uwarunkowania prawne realizacji”. Na koniec sesji wystąpiła Pani mgr Anna ŻURAWIECKA Redaktor naczelna czasopisma Prawo i Logistyka z bardzo ciekawą i aktualną prezentacją nt. „Międzynarodowego programu security supply chain jako narzędzia do bezpiecznego przemieszczania towarów o podwójnym zastosowaniu”.

Drugą a zarazem ostatnią sesję plenarną Naszej Konferencji poprowadził ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI. W sesji tej swoje wystąpienia wygłosili:

 • Kierownik Zakładu Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego w Radomiu Pan dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI „Wpływ szybkich kolei na transport lotniczy”;
 • Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym z Wojskowej Akademii Technicznej Pan dr Mirosław MARCINIAK „Technologiczne i operacyjne aspekty wojen przyszłości”;
 • płk dr hab. inż Mariusz ZIEJA z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych „Proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów z wykorzystaniem dużychzbiorów danych “Big Data”;
 • ppłk dr hab. inż. Andrzej KOMOREK, dr inż. Robert SZCZEPANIAK z Wydziału Lotnictwa, Lotniczej Akademii Wojskowej „Nowoczesne techniki badań materiałów stosowanych w lotnictwie”;
 • Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ „Diagnozowanie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów regionalnych metodą prognozowania kulturowego”;
 • dr Piotr KORNETA z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej „Możliwość zastosowania koncepcji zarządzania dokonaniami w systemach bezpieczeństwa narodowego”;
 • dr hab. Daniel KUCHAREK, st. szer. pchor. Łukasz KOMOREK z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej „Polskie portale sprzedażowe jako element nowych technologii informatycznych”;
 • dr hab. Jerzy TELAK ze Społecznej Akademii Nauk, podisp. mgr Bożena GOŁOTA z Wyższej Szkoły Policji „Strategie interwencji negocjatora policyjnego związane z porwaniami zakładników”

Wystąpienia przedstawicieli Partnerów technicznych Konferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed instytucjami w zakresie wsparcia technicznego w systemy bezpieczeństwa. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy działające na polskim rynku mają do zaproponowania instytucjom, które wymagają utrzymania na wysokim poziomie swoich systemów bezpieczeństwa. Swoje prezentacje przedstawiły firmy posiadające status złotych partnerów Konferencji, a w tym:, CIAS, C&C Partners, IBCOL, RABAN, TAP, Grupa WB, MIWI – Urmet.09

Sala wystawiennicza. Przez cały czas trwania Konferencji, w Sali Kolumnowej Pałacu Jabłonowskich trwał pokaz innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji: CIAS, C&C Partners, IBCOL, RABAN, TAP, Grupa WB, MIWI – URMET, KONSMETAL Alians, Q07, DONIMET, COVERTECH, HIKVISION, PAGACZ i Synowie, CASTELIOR, IFTER , SAFEKAY i Auto WIMAR SKODA.

Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie wystawy, ale także podczas przerw kawowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwały ożywione dyskusje.

W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu stron. Uczestnikom Konferencji pozwoliła zapoznać się z nowinkami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w planowanych inwestycjach. Specjalistom z firm uświadomiła konieczność dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby odbiorców.

Podsumowanie. Uroczystego zamknięcia Konferencji dokonali Dziekan WBiL dr hab. Adam RADOMYSKI i Prorektor ds. wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk pil. dr. inż. Krzysztof CUR oraz Pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Dziekan i Prorektor LAW podsumowując podkreślili ważność takiego przedsięwzięć jakim było SECURITECH & DEFENSE – 2019 jednocześnie wyrażając nadzieję, że następna Konferencja także zostanie zorganizowana w Lotniczej Akademii Wojskowej już w 2020 roku. SECURITECH & DEFENSE – 2019. Wydarzenie to było swego rodzaju mostem łączącym przedsiębiorstwa z wojskiem, dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają między innymi do jednostek wojskowych, a w drugą stronę potrzeby i doświadczenia Sił Zbrojnych motywują firmy do poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających tym potrzebom. Dziekan i Prorektor złożyli na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za organizację tak ważnego wydarzenia. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej Konferencji. Złożyli również podziękowania Kadrze LAW za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia.

Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w osobach: Dziekana dr. hab. Adama RADOMYSKIEGO oraz płk. rez. nawig. dr. inż. Adama RURAKA – Przewodniczącego, ppłk. mgr. Dariusza GÓRCZYŃSKIEGO – Wiceprzewodniczącej – Koordynator, mjr mgr Beaty OSIAK, kpt. dr. Daniela MICHALSKIEGO, mgr Pauliny MENDREK oraz mgr. inż. Marka KUSTRY w przygotowaniu SECURITECH & DEFENSE – 2019, a także sprawność organizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła nadzieję na kontynuowanie wspólnego z LAW projektu.

Zauważyła m.in. potrzebę organizacji Konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnych rozwiązań i modernizacji obecnych systemów.

Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza naukowo-dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przystosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko z Sił Zbrojnych, ale i innych służb mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Prowadzone w Akademii studia, kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia, czy infrastruktura badawcza i dydaktyczna, wreszcie kadra realizująca własne badania to walory, które tworzą nowoczesny ośrodek akademicki. Miejmy nadzieję, że trwająca modernizacja Sił Zbrojnych przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jako jeden z organizatorów Konferencji redakcja Ochrony Mienia i Informacji chciałaby wyrazić nadzieję, iż cykl Konferencji SECURITECH przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu prestiżu tego wydarzenia.

 

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Katedra Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423
e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji