14 – 15 września 2016r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

Relacja

W dniach 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika” SECURITECH 2016” organizowana we współpracy z wydawnictwem branżowym Euro-Media.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, ekspertami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, partnerami technicznymi – inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna.

Stanowiska wystawiennicze prezentowało 21 partnerów technicznych. Tematem przewodnim były wymagania funkcjonalne i prawne urządzeń oraz systemów z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zdobyta wiedza i doświadczenia z pewnością mogą przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną.

Organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili 200 gości z kraju i zza granicy: przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Wojska, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, okręgowych inspektoratów i ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a także z innych organizacji branżowych i ośrodków akademickich. Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele oraz funkcjonariusze służb więziennych z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech i Węgier, którzy współpracują z polską formacją.

Program konferencji dał możliwość bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. W trakcie konferencji istniała możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W czasie wystaw prezentowano nowoczesne, sprawdzone urządzenia i rozwiązania. Zorganizowano pokaz innowacyjnego systemu detekcji oraz neutralizacji dronów. Funkcjonariusze Zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego zaprezentowali umiejętności działania funkcjonariuszy w sytuacji napaści na konwój oraz pokaz sprawności przy próbie ucieczki osadzonego z konwoju oraz praworządnego użycia siły wobec osadzonego.

 

 

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Katedra Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423
e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji