13-15 listopada 2013 r. Kalisz

Relacja

Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zakończyło się IV Polskie Sympozjum Penitencjarne. „Chylę czoło przed praktykami, którzy wyprzedzili naukę! Zarzuty, że w zakładach karnych wykonuje się resocjalizację pozorną jest nieuczciwe, bowiem w jednostkach wykonuje się resocjalizację opartą na rzetelnym wykonywaniu przepisów”. Słowa te, prof. dr hab. Piotr Stępniak, skierował do wszystkich uczestników IV Polskiego Sympozjum Penitencjarnego.

W dniach 13 – 15 listopada 2013 roku, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu stał się miejscem wymiany doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń i refleksji wybitnych przedstawicieli świata nauki teoretyków i praktyków penitencjarnych. Napięty i obszerny program sympozjum przewidywał ponad 60 wystąpień i prelekcji. Sympozjum rozpoczęła sesja plenarna z wystąpieniami największych autorytetów nauk prawnych i penitencjarnych. Prof. dr hab. Stefan Lelental, omawiając problematykę typologii zakładów karnych, zwrócił szczególną uwagę na naukową i kodeksową definicję typologii zakładów określaną jako ogół zakładów karnych, która nie może zakładać, że liczba miejsc w zakładach karnych jest odpowiednia i pozostaje w odpowiedniej relacji do ogółu skazanych. Zdaniem profesora, wprowadzając w życie właściwą definicję typologii, powinniśmy mieć ok. 30 % więcej miejsc jednostkach penitencjarnych, niż osób odbywających karę.

W swoim wystąpieniu nt. „Czym jest naprawdę resocjalizacja?”, prof. dr hab. Piotr Stępniak chciał sprowokować uczestników sympozjum do dyskusji, omawiając swoje refleksje i krytyczne spostrzeżenia: czy polityka kryminalna nowoczesnego państwa nie stoi w sprzeczności z resocjalizacyjnym modelem wykonania kary, a zarzut o braku resocjalizacji w zakładach karnych jest po prostu nieuczciwy. Bo skoro ustawodawstwo nie zdefiniowało co to jest resocjalizacja, to jak można zakładowi karnemu zarzucać, że nie realizuje czegoś czego nie ma w ustawie.

Prof. dr hab. Barbara Stańdo – Kawecka w referacie nt. „Profesjonalnej Służby Więziennej według współczesnej penologii”, zwróciła uwagę m. in. na fakt, że profesjonalna Służba Więzienna to taka, która powinna mieć stworzone przez państwo możliwości realizacji polityki wykonywania kary, zgodnie z wynikami badań naukowych oraz sama angażuje się w ocenę realizowanych oddziaływań.

O funkcjonowaniu Służby Więziennej w świetle przeprowadzonych badań mówiła prof. dr hab. Aleksandra Szymanowska. Zdaniem pani profesor, niepokojący jest fakt, że w polskich więzieniach przebywa ok. 50 % groźnych przystępów, podczas gdy w krajach Europy zachodniej ponad 60%.

Refleksjami dotyczącymi personelu więziennego w kwestii autorytetu i odpowiedzialności, podzielił się prof. dr hab. Henryk Machel.

Prof. dr hab. Monika S. Płatek, zwróciła uwagę na problemy przeludnienia jednostek penitencjarnych, niedostatecznego wykorzystania przez sądownictwo kary ograniczenia wolności i innych nurtujących więziennictwo problemów. „Praca więzienników nie będzie dobrze wykonywana” – konkludowała, „jeżeli interesy służby nie zostaną spełnione. Nie jesteście bowiem z gumy, aby przyjąć każdą ilość ludzi do jednostek penitencjarnych”. Prof. dr hab. Tomasz Kalisz zaciekawił obecnych na sympozjum gości pytaniami problemowymi dotykającymi instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Wystąpienia plenarne zostały podsumowane ciekawą dyskusją. Gen. Paweł Nasiłowski podzielił się swoimi refleksjami, które zatytułował „Niedogmatywna, retrospektywna analiza przestrzeni penitencjarnej. Zmiany poprzez kryzys, bądź zmiany poprzez sukces”.

Prof. dr hab. Jan Maciejewski, zabierając głos w dyskusji pogratulował tematu. Zwrócił uwagę na fakt, że system penitencjarny jest systemem bezpieczeństwa państwa, a funkcjonariusz w tym systemie, jak wynika z badań socjologicznych, jest samotny w przestrzeni penitencjarnej. „To jest trud służby funkcjonariusza”.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął swoim wystąpieniem prof. dr hab. Andrzej Rzepliński. Pan profesor omówił problematykę orzekania oraz wykonywania kar dożywotniego pozbawienia wolności oraz problemu prizonizacji. Spotkania tego dnia odbywały się już w kliku sekcjach. Dyskutowano nt. problemów personelu więziennego, dobrych praktyk penitencjarnych, współczesnych przestrzeniach, ograniczeniach i perspektywach pracy penitencjarnej. Poruszono również tematykę kształcenia i wizerunku Służby Więziennej, wykorzystania sztuki oraz nowych narzędzi diagnostyczno – ocennych w pracy penitencjarnej. Program sympozjum uwzględnił również posumowanie oraz wystąpienia zagranicznych gości. Trzeciego dnia prelegentami byli Sebastian Pesce z Universite Paris – Nanterre Francja oraz Vincent J. Webb z Sam Houston State University z USA. O możliwościach realizowania penitencjarnych projektów badawczych w polsko – niemieckim instytucie badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szwarc.

IV polskie sympozjum penitencjarne stało się bodźcem do refleksji i zachętą do podejmowania aktywnych dyskusji oraz wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Uwieńczeniem całości przedsięwzięcia są rekomendacje poseminaryjne oraz publikacja, której wydanie planowane jest na pierwszą połowę 2014 roku.

Tekst: Zespół Prasowy COSSW w Kaliszu
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Katedra Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423
e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji