13 września 2013 r. Kaliszu

Relacja

Dla słuchaczy ośrodka, kadry oraz zaproszonych gości, w dniu 13 września 2013 r., wykładowcy zakładu szkolenia ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zorganizowali pokazy nowych technologii w dziedzinie zabezpieczeń techniczno-ochronnych.


Zaprezentowany został system integrujący, wizualizujący i alarmowy, funkcjonujący w jednostkach organizacyjnych SW, ułatwiający służbę na stanowisku dowodzenia. Zwiększa on bezpieczeństwo poprzez procedury, automatyzację wykrywania, weryfikację i sygnalizację alarmów występujących w jednostce organizacyjnej.  Zaprezentowano funkcjonalność kontroli dostępu, którą można realizować przy pomocy nowych służbowych legitymacji z funkcją kart kontroli dostępu. Z kontrolą dostępu zaprezentowano profesjonalny zamek elektromechaniczny do krat i cel, o niespotykanych cechach wśród istniejących na rynku rozwiązań. Na uwagę zasługują: możliwości podłączenia do istniejących systemów, sposób zasilania, funkcje alarmowe i serwisowe, automatyka zamka zapobiegająca usterkom, chronione prawnie funkcje blokady rygli.


Dużym zainteresowaniem wśród gości i słuchaczy, cieszył się system telewizji dozorowej, IP przeznaczony do ochrony obwodowej, zintegrowany z czujkami systemu alarmowego. Umożliwia on odciążenie obserwatora od ciągłego wpatrywania się w monitory. System, po odpowiednim zaprogramowaniu, sam identyfikuje zagrożenie i sygnalizuje obserwatorowi, że coś dzieje się w dozorowanym obszarze, ustawia kamery obrotowe w strefę z której otrzymano alarm. Zaprezentowano także laserowe czujki nowej generacji, do ochrony obwodowej z zaawansowaną programowo analityką i funkcjonalnością. Czujki podczerwieni dalekiego zasięgu o wąskiej strefie dozoru oraz światłowodowy kabel sensoryczny podwieszany na ogrodzenie.


Słuchacze kursu kierowników ochrony zapoznali się z działaniem przedstawionych urządzeń i systemów w przygotowanych aplikacjach dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


Rozwój technologii, wprowadzenie nowych wytycznych nr 2 i 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, związanych z zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi oraz postępująca likwidacja posterunków uzbrojonych, wymagają od funkcjonariuszy różnych pionów służby znajomości rozwiązań obecnie dostępnych.
Tekst: por. Cezary Mecwaldowski

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Katedra Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423
e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji